PRIVACYBELEID van Casa Pausa Lisboa

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website. Indien u uw gegevens aan ons verstrekt op welke wijze dan ook, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Casa Pausa Lisboa, in persoon van Rob en Myriam Wouters. Wonende te Rua Aquilino Ribeiro 77 | 2970-299 Sesimbra | info@casapausalisboa.com | https://casapausalisboa.com

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

 2.1 In het kader van uw verblijf verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en ook geslacht
  • adresgegevens eventueel ook postadres
  • telefoonnummer(s) en ook e-mailadres(sen)
  • Paspoort gegevens

2.2  Wij verwerken de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Naam, adres, telefoonnummer en ook e-mailadres – voor contact over de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
  2. Adres, naam, telefoonnummer en ook e-mailadres – voor het registreren van de boekingen en de correcte administratieve afhandeling hiervan
  3. Telefoonnummer, adresgegevens en ook naam – voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten.
  4. Adresgegevens, naam en ook paspoort gegevens – voor een correcte afhandeling met de Portugese autoriteiten zijnde de Finanças en ook de SEF. Zijnde de belastingdienst en de vreemdelingendienst. Wij bewaren de gegevens zolang de Portugese als ook de Belgische overheid dit vereist.
  5. Bankrekeningnummer en ook naam – om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

3. Bewaartermijnen

Je naam, email-adres en ook telefoonnummer blijft tot uiterlijk één jaar na afloop van de overeenkomst bewaard om je te vragen naar je ervaringen. Als ook om je te informeren over nieuwe ontwikkelingen. Aansluitend vernietigen wij de persoonsgegevens.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij geen gebruik van diensten van derden.

4.3 De aan ons gegeven persoonsgegevens geven wij niet door aan derden zonder uw toestemming.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Door het sturen van een email kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of ook te verwijderen. Wij nemen je verzoek in behandeling  en zullen je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met ons.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je hierover per email contact opnemen. Dit kan gestuurd naar: info@casapausalisboa.com en vragen naar het klachtenboek.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kan je richten aan onze administratie middels een email

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Opgemaakt: 20 Januari 2020

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website maken wij gebruik van cookies. In deze verklaring leggen we eerst uit wat cookies zijn. Daarna  gaan we in op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Een cookie is een bestand dat door een website meegestuurd is. Vervolgens plaatst de browser dit op de harde schijf van je computer. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt stuurt de cookie de opgeslagen informatie terug naar de website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. Google analyseert de verkregen informatie uit de cookies. Deze informatie is zo goed mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie zal Google enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Als Amerikaans bedrijf slaat zij de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

8. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt soms gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social Media Kanalen

Wij maken gebruik van een enkel social mediakanaal, namelijk: Facebook. Om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, maken wij gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.